CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM DRUHŮ CVIČENÍ

Publikováno 13. 01. 2013

AEROBNĚ POSILOVACÍ CVIČENÍ – koordinačně nenáročné cvičení, které navodí správnou tepovou frekvenci pro spalování tukové hmoty a podpoří tvorbu hmoty svalové . Cílem cvičení je především  prevence aterosklerózy, zvýšení fyzické zdatnosti a odstranění podkožního tuku. Intenzita cvičení by se měla pohybovat kolem 65 – 80 % maximální individuální tepové frekvence. Pokud nelze sledovat tepovou frekvenci , postačí když se měřítkem stane schopnost vydržet cvičit minimálně 25 minut, optimálně 40 minut, a to aniž by došlo k extrémnímu zadýchání a  totálnímu vyčerpání.

POSILOVACÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍpro všechny, které chtějí protáhnout a posílit základní svalové partie , posílit dno pánevní a naučit se rehabilitační cviky. Cvičení bude též využívat owerbally, široké posilovací gumy…


JOGAdruh duševního a tělesného cvičení, kladoucí důraz na zpevnění všech tělesných partií, správné dýchání a duševní pohodu.

JOGA na  AirStepu – cvičení s velmi příjemnou balanční podložkou, díky které se stávají i jednoduché cviky velice intenzivní a nestabilita vyvolaná touto podložkou automaticky nastartuje práci hlubokého stabilizačního systému.


CÍLE CVIČENÍ  , DLE VĚKOVÝCH SKUPIN

Cvičení žen  - relaxace, odreagování, zpevnění hlavních svalových skupin, snížení procenta tělesné tukové hmoty, prostorová orientace, postřeh, kloubní pohyblivost, smysl pro rytmus, úleva od bolesti zad. Zásadním cílem jakékoliv lekce je naučit cvičence vnímat své tělo a mysl , v součinnosti – “Body and mind”

Aerobik pro juniorky ( 6 – 14 ) – podpora správného držení těla !!!, posílení hlavních svalových skupin, cit pro rytmus, prostorová orientace, nervosvalová orientace, nácvik společných aerobikových a tanečních choreografií, prevence obezity!!!, kladný vztah k pohybovým činnostem různého charakteru

Pohybová výchova dětí ( 3-6)  – podpora uvědomění si svého těla, podpora správného držení těla!!!, cit pro rytmus a hudbu, orientace v prostoru, nervosvalová koordinace, sociální interakce – práce v kolektivu.