O mně

Jmenuji se Mgr. Renata Kůstová, má adresa je Kovanice 191, 288 02. Jsem Absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oboru biologie a tělesné výchovy. Ve Fit Klubu Heleny Jarkovské jsem absolvovala instruktorksý kurz a nyní jsem instruktorka III. stupně. Mám osvědčení masér pro sportovní a rekondiční masáže od Dr. Marie Ježkové. Dále také vyučuji biologii a tělesnou výchovu na SZŠ Nymburk. Podnikám v oboru poskytování tělovýchovných služeb a specializovaného maloobchodu.

   J iž 20 let se profesionálně věnuji  instruktorské činnosti  v oboru aerobik a kalanetika. Mým prvotním působištěm byla Sadská a Nymburk ( v době studií též Ústí nad Labem). Nyní organizuji cvičební hodiny také v Poříčanech a Kovanicích. Spolupracuji se skvělými  instruktorkami Květou Kratochvílovou, Míšou Procházkovou  a Janou Šebestovou.  Organizuji též různá víkendová cvičení s hosty = profesionálními instruktory  ing. Veronikou Šimkovou, ing. Jaroslavem Vobrem …..

 Pro děti  organizuji kurzy pohybové výchovy dětí ( 3-6 let ) a juniorského aerobiku ( 6-14 let).