O mně

Od roku 1992 působím jako lektorka aerobně posilovacího cvičení (dříve AEROBIKU a KALANETIKY) a jako cvičitelka pohybové výchovy pro děti a juniorky

1997 absolventka školy Heleny Jarkovské (zakladatelky aerobiku v ČR)

2002 absolventka magisterského studia biologie a tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

1996 osvědčení Masér pro sportovní a rekondiční masáže (Dr.Marie Ježková)

2013 Osvědčení Pedagog balančních forem cvičení (vzdělávací program MŠMT)

2015 Osvědčení Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu (Plzeň)